Devadas VM-Eru

Eru

By: Devadas VM

Language : Malayalam
ISBN : 978-93-5432-294-5
Publishers : DC Books
Pages : 202
File Type : epub
File Size : 3.64 MB
INR 199.00, 25% Discount

SYNOPSIS : കല്ലറയും കല്ലുളിയും ഉണ്ടായ കാലമാണ് ശിലായുഗം. കാരിരുമ്പിന് മുമ്പ് കല്ലുപോലെയാണ് മനം ഉറച്ചിരുന്നത്. ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ആദിരൂപങ്ങളുടെ... See more

Customer Reviews

0
5 Star
 
4 Star
 
3 Star
 
2 Star
 
1 Star
 
Have you read this book ?
Rate it now