Dr PV Mohanan-Tharavu Valarthal

Tharavu Valarthal

By: Dr PV Mohanan

Language : Malayalam
ISBN : 978-81-264-2414-6
Pages : 62
File Type : epub
File Size : 2.32 MB
INR 70.00, 50% Discount

SYNOPSIS : കൃഷിയെയും അനുബന്ധവ്യവസായങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻസമൂഹം ഇപ്പോൾ പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുംകാലങ്ങളിലെ പ്രധാന സാമ്പ ത്തിക സ്രോതസ്സായ... See more

Customer Reviews

0
5 Star
 
4 Star
 
3 Star
 
2 Star
 
1 Star
 
Have you read this book ?
Rate it now